Skip to main content
It's About People 2022: Embracing Digital Transformation: For a Sustainable and Ethical Future

Full Program »

The Alienation Temptation of Modern Communication

Milan Petričković
University of Belgrade
Serbia

Obilje komunikacionih izraza, imanentnih čovjekovoj povijesnoj genezi, poput ljudskog govora i riječi, narodnih predanja, religije, filozofije, vaspitanja, umjetnosti i politike, kao živa refleksija dosegnutog stupnja svijesti, konkretnog društva i njegovih produkcionih uvjeta, u svojoj teleološkoj osnovi predstavljaju stožer čovjekovog moralnog preobražavanja. Hegelovim riječima iskazano, “suvremeni duh vrijemena” na globalnom planetarnom nivou presudno je determinisan neoliberalnom koncepcijom privređivanja, koja u ekonomskom, vrednosnom, kulturnom. duhovnom i posebno političkom kontekstu daje pečat današnjoj komunikaciji. Fetišizirajući kapital, dominaciju sile i moći, a potirući čovjeka, njegovu slobodu i humani preobražaj, taj suvremni duh vremena generiše i specifičnu komunikaciju, koja se nalazi u dubokoj kušnji, između dehumanizovane alijenacije i moralnog usavršavanja, arhetipski predodređenog ljudskom rodu. Sa ovim u vezi, nameću se pitanja za čijim odgovorima se traga u tekstu: da li je tehnički napredak sredstava masovnog komuniciranja poput digitalnih tehnologija dovoljan i jedini uvjet za vrijednu međuljudsku komunikaciju; kao i da li ta komunikacija odgovara čovjekovoj prirodi i njenom moralnom habitusu; tj., kakve poslijedice ona uzrokuje na čovjekovu urođenu generičku autentiku egzistiranja!

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC